Naar homepagina

Disclaimer

Door deze website of (web)app te bezoeken en/of de via deze website of (web)app aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website of (web)app

De informatie op deze website of (web)app is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan de informatie op deze website of (web)app kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel VeviGo B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website of (web)app en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan VeviGo B.V. niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. VeviGo B.V. garandeert evenmin dat deze website of (web)app foutloos of ononderbroken zal functioneren. VeviGo B.V. wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie en het (ononderbroken) gebruik van deze website of (web)app.

Informatie van derden

Deze website of (web)app kan links bevatten naar websites van derden. VeviGo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op, het gebruik van of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van deze links is geheel voor eigen risico van de gebruiker. De informatie op deze websites is door VeviGo B.V. niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, volledigheid of actuele relevantie.

Informatie gebruiken

VeviGo B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website of (web)app aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan de informatie op deze website of web (app) te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeviGo B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag echter informatie afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.

Veranderingen

VeviGo B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder nadere aankondiging wijzigingen aan te brengen aan deze website of (web)app, inclusief in de algemene voorwaarden. Gebruikers wordt aangeraden periodiek te controleren of de op of via deze website of (web)app aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Neem voor vragen, opmerkingen of klachten contact met ons op.

Bedrijfsnaam: VeviGo B.V.
Adres: Hurksestraat 60, 5652AL, Eindhoven, Nederland
E-mail: info@vevigo.nl

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2023

Versie: 1.1